Kontakt:  605 682 076

Śledź nas

Edukator: Wiktoria Trojanowska Zajęcia odbyły się w ramach godzin lekcyjnych — zajęć wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości. Udało się wprowadzić różne treści interdyscyplinarne np. dyskusję o kredytach mieszkaniowych i rynku mieszkaniowym w Polsce. Młodzież zaangażowała się w zajęcia, chętnie prowadziła dyskusje, śledziła prezentacje, oraz wykonywała różne ćwiczenia.

Uczniowie klasy 3A LO Zespołu Szkół Budownictwa NR 1 w Poznaniu w ramach zajęć lekcyjnych z przedmiotu: Pracownia architektury i designu zrealizowali zadanie, które polegało na zaplanowaniu i wybudowaniu abstrakcyjnej (monochromatycznej) makiety architektonicznej. Także w kontekście skali, proporcji, kompozycji, dominanty, rytmu w przestrzeni. Uczniowie zadbali o zrównoważony kontekst rozwiązań i zastosowali ekologiczne materiały. W drugim semestrze realizowany jest dział pt. „My