Kontakt:  605 682 076

Śledź nas

Dorota Verey

Koordynator Okręgowy / Małopolskie / Edukator

✉  d.verey@izbaarchitektow.pl / ☏ 609 146 194

……………………………………………………………………………………………………

Koordynator i Edukator MPOIA, studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (1984-1989), dyplom 1990 r.,„Zagospodarowanie doliny potoku Trzebunka na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców Krakowa”, uprawnienia (1994 r.)w specjalności.architektonicznej bez ograniczeń i specjalności konstrukcyjnej z ograniczeniami, członek SARP oddział.Kraków od 1995 r.,od 2005 r. członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach aż do chwili jej likwidacji (obecnie „sympatyk” Stowarzyszenia urbanistów Polskich), Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów od momentu powstania Izby, członek Zespołu ds Legislacji MPOIA, członek Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych MPOIA.

Nieprzerwanie od 1992 r. pracuję w wyuczonym zawodzie prowadząc własną firmę zajmującą się projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym, projektowaniem wnętrz, projektowaniem w obiektach i zespołach zabytkowych.