Kontakt:  605 682 076

Śledź nas

O programie tworzony przez architektów Program edukacyjny dla młodzieży szkolnej

 Program otrzymał Nagrodę Gazety Wyborczej w Konkursie „Zaprojektowane po ludzku, Miasto bardziej wspólne 2022”

w kategorii inicjatywa- działanie

Aktualności

Dla kogo i po co?

Architekci kierują program do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i innych placówek, takich jak domy kultury czy świetlice wiejskie, do których uczęszcza młodzieży w wieku 12 – 19 lat.

W trakcie dyskusji, prezentacji i ćwiczeń warsztatowych pomagamy odkryć, co w naszym otoczeniu jest najważniejsze.

Odnosimy się do historii, teraźniejszości i przyszłości, żeby zwrócić uwagę na tożsamość kulturową i lokalne tradycje.

Chcemy uświadamiać młodym ludziom, że bez względu na role, jakie grają i będą grać w społeczeństwie mają wpływ na jakość otaczającej nas przestrzeni.

O programie

Koncepcja

Widząc, że Polska tonie w chaosie przestrzennym i wierząc, że „takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie” Izba Architektów RP wraz z Fundacją Promocji Architektury SARP, podjęła się realizacji Programu Edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni. Program skierowany jest do wszelkich placówek edukacyjnych, w których prowadzone są zajęcia dla młodzieży w wieku 12-19 lat.

Zasady

Program zakłada współpracę placówek edukacyjnych z architektami. Wierzymy, że spotkania osób zajmujących się profesjonalnie przestrzenią, nauczycieli oraz młodzieży są najlepszą platformą wymiany uwag, doświadczeń i miejscem rozwijających dyskusji. Architekci otrzymują materiały do zajęć, które mogą być modyfikowane m.in. w zależności od specyfiki regionu, zainteresowań grupy czy podejścia interdyscyplinarnego łączącego wiedzę przedmiotową nauczyciela wspomagającego. Trzy cykle programu mają na celu uświadomienie młodzieży ich wpływu na przestrzeń, w której na co dzień funkcjonują.

Historia

„Kształtowanie Przestrzeni” powstało na bazie irlandzkiego programu edukacyjnego „Shaping Space”, prowadzonego w Irlandii od 1997 roku. Polski odpowiednik przez ostatnią dekadę modyfikował się, ewoluował i ulepszał, starając się jak najbardziej odpowiadać aktualnym potrzebom. Efektem jest program wciąż otwarty na wkład wszystkich osób w niego zaangażowanych. Uważamy, że współpracując kształtujemy zarówno lepszą przestrzeń i lepsze do niej podejście.

Tematyka

A – Ja i przestrzeń

Zaczynamy od podstaw. Uważnie przyglądamy się najbliższemu otoczeniu w poszukiwaniu swojej przestrzeni. Rozkładamy dom na czynniki pierwsze. Analizujemy, mierzymy, sprawdzamy właściwości materiałów budowlanych i konstrukcji, świadomie bawimy się kolorami, zaglądamy do projektów i przypatrujemy się istniejącym budynkom. Dyskusje, warsztaty i ćwiczenia pomagają odkryć, jak możemy wpływać na przestrzeń.
Tematy zajęć w cyklu A:
1. Klasyfikacja i rola przestrzeni – wstęp do zajęć
2. Dom – schronienia i ich wykorzystanie
3. Miary i rysunki techniczne
4. Konstrukcje i materiały budowlane
5. Kolor w architekturze

B - My i przestrzeń

Poszerzamy horyzonty. Zastanawiamy się, jakie odczucia wywołują w nas różne przestrzenie oraz co może wpłynąć na zmianę naszych emocji i zachowań. Analizujemy wybraną przestrzeń, tworząc mapę wrażeń. Przyglądamy się elementom kompozycji przestrzennej. Odkrywamy, na czym polega zrównoważony rozwój. Poznajemy jedno z podstawowych narzędzi do zarządzania wspólną przestrzenią, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Tematy zajęć w cyklu B:
1. Elementy kompozycji przestrzennej
2. Psychologia przestrzeni
3. Mapy mentalne i mapy wrażeń
4. Zrównoważony rozwój
5. Jak czytać dokumenty planistyczne

C - Czas i przestrzeń

Spoglądamy dalej niż tu i teraz. Obserwujemy, jak zmienia się nasze najbliższe otoczenie i rozważamy możliwe warianty przyszłości naszych miejscowości. Poszukując tożsamości lokalnej, zastanawiamy się, co sprawia, że miasta różnią się od siebie. Dyskutujemy o zabytkach oraz o różnych sposobach postępowania z nimi. Odkrywamy ikony polskiej architektury współczesnej i najważniejsze konkursy architektoniczne.
Tematy zajęć w cyklu C:
1. Jak zmienia się moja miejscowość
2. Jak powstaje tożsamość
3. Konserwacja a ochrona
4. Polskie ikony architektury i najważniejsze konkursy architektoniczne
5. Miasta przyszłości, przyszłość mojej miejscowości

Zostań edukatorem

 

Zgłoś placówkę

do programu

 

Galeria zdjęć

Zdjęcia z zajęć przeprowadzonych przez Edukatorów w szkołach w całej Polsce.

Konkursy

Co roku, jako uzupełnienie programu Kształtowanie Przestrzeni, organizowany jest ogólnopolski konkurs dla młodzieży. W konkursie mogą startować placówki realizujące już zajęcia, jak i dotychczas nie związane z programem. Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.

O programie

" Poprzednie edycje należały do bardzo udanych. Uczestnicy jak i edukatorzy wykazali się dużą kreatywnością. Dzieci i młodzież biorąca udział w programie rozesłały wici także wśród uczniów z innych szkół nie przystępujących do programu."

Dagmara Pawlak, Koordynator, woj. Wielkopolskie

O programie

" W promocji programu Kształtowanie Przestrzeni pomagają nam architekci z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Ostatnio zgłosiła się do nas szkoła sąsiadująca z jednym z architektów, który spotkał się z dyrekcją szkoły z uwagi na włączający się alarm w szkole w godzinach nocnych."

Dagmara Pawlak, Koordynator, woj. Wielkopolskie

O programie

" Najbardziej podobały mi się zajęcia na temat naszych miejsc zamieszkania, o podziale funkcji w budynkach i różnych ich formach na świecie. Bardzo podobały mi się slajdy prezentujące współczesne realizacje Pana Koniecznego, szczególnie Dom po Drodze."

Helena Prusak, uczennica

O programie

" Najbardziej zapamiętałem zajęcia na temat kolorów. Mogłem się dowiedzieć jaki wpływ mają kolory na nasze emocje i jakich kolorów używać we wnętrzach żeby osiągnąć efekt przyjazny dla człowieka. Ciekawe były też zajęcia na temat ergonomii, które uświadomiły mi jak ważne jest odpowiednie zorganizowanie np. mojego miejsca do nauki."

Jan Prusak, uczeń

O programie

" Myślę że warto aby dzieci uczyły się że mają wpływ na wygląd naszego otoczenia i przestrzeni. Bardzo lubią zajęcia i uczą się w ciekawy sposób. Moim uczniom bardzo się podoba."

Anna Serwińska, Nauczyciel w SP 15 w Olsztynie

O programie

" Dobry czas, dobre miejsce i dobry projekt! Program Kształtowanie przestrzeni cieszył się ogromnym zainteresowaniem w naszej szkole, gdzie już po raz drugi projekt został zrealizowany."

Aleksandra Sokalla, Nauczyciel w ZSP 1/ SP 16 w Wodzisławiu Śląskim

O programie

" Młodzież poprzez prowadzone w trakcie zajęć ćwiczenia zaczyna patrzeć na dana problematykę w sposób krytyczny, z szerszej perspektywy, w sposób analityczny ze zwróceniem uwagi na relacje danych informacji, elementów przestrzeni, czy obiektów. "

Paweł Bieńkowski, Edukator

ZASIĘG

 

2019

Liczba uczestników (uczniów) na

zajęciach objętych grantem

MKiDN:

 

2021

Liczba planowanych uczestników (uczniów) na zajęciach

objętych grantem MKiDN:

 

„Kształtujemy nasze budynki, następnie one kształtują nas” –  Winston Churchill

Każdy z nas żyje w otoczeniu architektury i w mniejszym lub większym stopniu wpływa na jej kształt. Mimo to według raportu Narodowego Centrum Kultury:W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce”  prawie połowa Polaków nie zwraca uwagi jak wygląda przestrzeń wokół nas. Jako architekci pragniemy zmiany: podniesienia jakości przestrzeni i poziomu wiedzy w społeczeństwie. 

 

Czy pamięta Pani/Pan nazwisko jakiegoś znanego architekta?

tak 0

nie 0

Czy interesuje się Pan/Pani tym-czy zwraca Pan/Pani uwagę na to- jak wyglądają budynki, drogi, ulice, place i jak zabudowane i urządzone są różne miejsca w miejscowości, gdzie Pan/Pani mieszka albo bywa? wiek 15-19 lat

tak 0

nie 0

trudno powiedzieć 0

Co decyduje o tym, że dany obiekt architektoniczny podoba się Panu/Pani?

jest dobrze utrzymany 0

jest funkcjonalny 0

dobrze pasuje do otoczenia 0

ma interesujący kształt 0

wywołuje emocje 0

ma dobrze zaprojektowane detale 0

czytelnie reprezentuje jakiś styl architektoniczny 0

nie zagraża środowisku 0

wyróżnia się kolorystycznie 0

jest modny 0

Czy ogólnie rzecz biorąc , pod względem architektonicznym tj. wyglądu, rozmieszczenia w przestrzeni i wygody użytkowania zabudowy podoba sie Panu/Pani czy też nie podoba miejscowość w której Pan/Pani mieszka?

zdecydowanie nie podoba mi się 0

raczej nie podoba mi się 0

raczej podoba mi się 0

zdecydowanie podoba mi się 0

trudno powiedzieć 0