Kontakt:  605 682 076

Śledź nas

Katarzyna Zalewska

Edukator

✉  katzal238@gmail.com/ ☏

……………………………………………………………………………………………………

Studentka 4 roku kierunku architektura na Politechnice Białostockiej. Czynnie działająca w kole naukowym PB ,,mała ARCHITEKTURA”, w którym obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Koło zajmuje się głównie edukacją dzieci i młodzieży z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego regionu, stara się promować i podkreślać piękno podlaskiej architektury drewnianej. Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą m.in. jako wychowawca kolonijny czy też udzielając korepetycji. Prywatnie interesuje się rysunkiem i malarstwem.