Kontakt:  605 682 076

Śledź nas

Konkurs 2023

 W X Edycji konkursu udział wzięło 191 uczniów z całej Polski. 32 uczniów w kategorii wiekowej 12-15 lat, oraz 159 uczniów w kategorii szkół ponadpodstawowych. Regulamin konkursu dopuszcza zarówno prace grupowe jak i indywidualne, zatem w sumie złożono 112 prac- 17 w grupie młodszej i 95 w grupie starszej.

Jury obradowało w dziewięcioosobowym składzie:

  1. Przewodnicząca jury konkursowego: Anna Kulińska  –  IARP Zespół do spraw Powszechnej Edukacji Architektonicznej
  2. Sędzia referent: Ewa Szymańska-Sułkowska –  IARP Zespół do spraw Powszechnej Edukacji Architektonicznej
  3. Beata Bauer – NID – Narodowy Instytut Dziedzictwa
  4. Katarzyna Domagalska – NIAIU – Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
  5. Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz – NCK – Narodowe Centrum Kultury
  6. Bogumiła Olkowska – MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  7. Monika Kmera– PLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
  8. Ewelina Furtak-Cisowska- FAKRO
  9. Magdalena Storożenko-Polak – Fundacja Unifest
  10. Blanka Prezdpełska – Fundacja Unifest

Sekretarz Konkursu: Katrzayna Gucałło i Joanna Jaskułowska – Zespół do spraw Powszechnej Edukacji Architektonicznej IARP.

WYNIKI:

KATEGORIA WIEKOWA UCZNIOWIE KLAS 6-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I nagroda – praca “Domki intymności”

autorka pracy: Bogumiła Jarysz

nauczyciel prowadzący: Magdalena Jarysz

szkoła: Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu

II nagrodaex aequo– praca “Cat Colony”

autor pracy: Antoni Orlik

nauczyciel prowadzący: Joanna Wolany

placówka: Vinci – Pszczyńskie Centrum Kultury

II nagrodaex aequo– praca “Wizjer”

autorka pracy: Gabriela Dziugiewicz

nauczyciele prowadzący: Joanna Sietrzputowska

placówka: Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie

III nagroda -ex aequo– praca “Oaza mądrości”

autorka pracy: Hanna Wycisk

nauczyciel prowadzący: Joanna Woalny

placówka: Vinci – Pszczyńskie Centrum Kultury

III nagroda -ex aequo– praca „Świat oczami dzieci”

autorzy pracy: Milena Surmiak, Sandra Groblica, Aniela Rojek, Sandra Łośińska

nauczyciel prowadzący: Aldona Piwońska

placówka: Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

KATEGORIA WIEKOWA UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

I nagroda – praca ”Duchy miasta”

autor pracy: Leon Kwiatkowski

nauczyciel prowadzący: Wiesława Gadomska

szkoła: Państwowe Liceum Sztuk plastycznych im. Ericha Mendelsohna w Olsztynie

II nagroda –ex aequo– praca „Podążaj ze światłem”

autor pracy: Maximilian Stasz

nauczyciel prowadzący: praca samodzielna

szkoła: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu

II nagroda- ex aequo– praca „Punkt”

autorzy pracy: Jagoda Wisoky, Mikołaj Gonia, Nina Wyrzykowska, Karolina Małecka

nauczyciel prowadzący: Ludmiła Kaźmierska

szkoła: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

III nagroda -ex aequo– praca “Za mchem czyha studnia”

autorka pracy: Paulina Grotkowska

nauczyciel prowadzący: Wiesława Gadomska

szkoła: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie

III nagroda – praca „Niesłyszący w mieście”

autorki pracy: Zofia Duchnowska, Zofia Śliwa, Emilia Dobosz

nauczyciel prowadzący: Karolina Dobrzyńska-Szefer

szkoła: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Praca otrzymała również Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Fundację Unifest.

Wyróżnienie – praca „Zabawa bez granic”

autorki pracy: Dominika Binczak, Marcelina Kopyś, Klara Wszędybył

nauczyciel prowadzący: Hanna Łopuszańska

szkoła: LO III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

Praca otrzymała również Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Fundację Unifest.

Wyróżnienie – praca „Polska Projekt Beton”

autorki pracy: Zuzanna Kwaśniewska, Tatiana Kwaśniewska

nauczyciel prowadzący: Ewa Wierzbicka

szkoła: Zespół Szkół Technicznych w Toruniu

Wyróżnienie – praca nr S38 „Za kurtyną”

autorka pracy: Wiktoria Kowalska

nauczyciel prowadzący: Karolina Dobrzyńska-Szefer

szkoła: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Wyróżnienie – praca nr S78 „Puertas y Ventanas”

autorka pracy: Joanna Grocholewska

nauczyciel prowadzący: Karolina Dobrzyńska-Szefer

szkoła: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

NAGRODA SPECJALNA OD ZESPOŁU POWSZECHNEJ EDUKACJI IARP

-x aequo

praca „Ukryty świat Artystki”

autorka pracy: Anna Ziętek

nauczyciel prowadzący: Magdalena Piechowiak

szkoła: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli

NAGRODA SPECJALNA OD ZESPOŁU POWSZECHNEJ EDUKACJI IARP

-x aequo

praca „The Offline Brew”

autorka pracy: Zofia Wojtyla

nauczyciel prowadzący: Karolina Dobrzyńska- Szefer

szkoła: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

NAGRODA SPECJALNA UFUNDOWANA PRZE FUNDACJĘ UNIFEST:

praca: „Parental toilet”

autorka pracy: Aleksandra Kichler

nauczyciel prowadzący: Karolina Dobrzyńska- Szefer

szkoła: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR PLANSZY

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ, UCZNIOWIE KLAS 6-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ, UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH