Kontakt:  605 682 076

Śledź nas

Kształtowanie Przestrzeni w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza

Edukator: Wiktoria Trojanowska

Zajęcia odbyły się w ramach godzin lekcyjnych — zajęć wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości. Udało się wprowadzić różne treści interdyscyplinarne np. dyskusję o kredytach mieszkaniowych i rynku mieszkaniowym w Polsce. Młodzież zaangażowała się w zajęcia, chętnie prowadziła dyskusje, śledziła prezentacje, oraz wykonywała różne ćwiczenia.