Kontakt:  605 682 076

Śledź nas

Zapisy, czwartkowa herbatka z KP 11.03.2021

Zapraszamy serdecznie na kolejną czwartkową herbatkę z „Kształtowaniem Przestrzeni”

11.03.2021 godz. 17:00

Naszym gościem będzie dr Elżbieta Płóciennik, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego na WNoW w Uniwersytecie Łódzkim. Wykładowca akademicki i trener na warsztatach dla nauczycieli. Autorka techniki obrazków dynamicznych stymulującej kreatywność. Autorka publikacji na temat warunków stymulacji twórczości dziecka oraz wspierania i rozwijania mądrości na różnych poziomach kształcenia. Współautorka książki „Myślenie pytajne. Teoria i kształcenie” oraz serii metodycznej Wydawnictwa Difin „Metoda i wyobraźnia”.

Temat spotkania: Wykorzystanie technik aktywizujących podczas warsztatów z młodzieżą szkolną

Poznamy wybrane grupy technik aktywizujących uczenie się i rozwiązywanie problemów przez uczniów. Podczas ich prezentacji sami doświadczymy korzyści wynikających z ich stosowania oraz zasad towarzyszących twórczemu rozwiązywaniu problemów w grupie.