Kontakt:  605 682 076

Śledź nas

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA PLACÓWEK

Wypełnienie formularza zgłoszenia jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji zgłoszenia, celach statystycznych oraz w celu zawarcia umowy/ porozumienia z Placówką dotyczącego realizacji programu.